Διαγνωστικά Τέστ ΟΕΦΕ

didaktirio news

11891037_946110142101474_1650450307655858372_n

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 Στο πλαίσιο των ∆ιαγνωστικών Τεστ 2015 θα είναι διαθέσιµα:

∆ύο τεστ για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β’ Λυκείου, ένα για κάθε Οµάδα Προσανατολισµού.

Ένα τεστ για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου.

Παράλληλα, τα ∆ιαγνωστικά Τεστ θα λειτουργήσουν και ως κριτήριο µαζί µε πέντε κοινωνικά κριτήρια για τις υποτροφίες που θα δοθούν από τα συµµετέχοντα φροντιστήρια σε µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ και τη Β’ Λυκείου.

 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Τα ∆ιαγνωστικά Τεστ, θα διεξαχθούν  στις 9/9 (Α’ Λυκείου) και 10/9 (Β’ Λυκείου).

Όσοι από τους µαθητές επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να προσέλθουν για να δώσουν το τεστ υποχρεωτικά στις 11.30 π.µ., στις ηµεροµηνίες που έχουν καθοριστεί. Όσοι µαθητές επιθυµούν να συµµετάσχουν στα ∆ιαγνωστικά Τεστ, αλλά δεν ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για υποτροφία, θα µπορούν να εξεταστούν αργότερα την ίδια ηµέρα ή άλλη ηµέρα σε χρόνο που θα καθοριστεί από την κάθε συµµετέχουσα φροντιστηριακή µονάδα (επικοινωνήστε µαζί τους). Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγνωστικού Τεστ για όσους µαθητές δεν είναι υποψήφιοι για υποτροφία θα ανακοινωθούν στους µαθητές και τους γονείς µετά από σχετική συννενόηση µε το φροντιστήριο.

Στα τεστ της Β’ Λυκείου θα εξεταστούν τα εξής µαθήµατα:

• Για την Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών: Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα, Αρχαία Ελληνικά.

• Για την Ο.Π. Θετικών Σπουδών: Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα, Φυσική.

Στο τεστ της Α’ Λυκείου θα εξεταστούν τα εξής µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηµατικά.

Το κάθε µάθηµα που θα περιλαµβάνεται στα τεστ, θα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούµενες τάξεις και κάθε ενότητα θα εξετάζεται µε ερωτήσεις που θα αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και µεθοδολογίες. Το κάθε τεστ θα αποτελείται από 30-40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (µε τέσσερις επιλογές), θα είναι σύντοµης διάρκειας (έως 40΄ λεπτά) και θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές θεµατοδοσίας η αποχή, λόγω των θερινών διακοπών από τα µαθήµατα, για περισσότερο από 2 µήνες.

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

(Ως κριτηρίων για υποτροφία).

Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά τους παρακάτω κανόνες διεξαγωγής, όσον αφορά στη διεξαγωγή των ∆ιαγνωστικών Τεστ ως κριτηρίων για τη λήψη υποτροφίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το ενιαίο και το αδιάβλητο της διαδικασίας:

α. ∆ιεξαγωγή: Όσοι από τους µαθητές επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να προσέλθουν για να δώσουν το τεστ υποχρεωτικά στις 11.30 π.µ., στις ηµεροµηνίες που έχουν καθοριστεί. Οι υπόλοιποι µαθητές, που δεν θα είναι υποψήφιοι για υποτροφία θα µπορούν να εξεταστούν αργότερα την ίδια ηµέρα, σε ώρες που θα καθοριστούν από τις συµµετέχουσες φροντιστηριακές µονάδες.

β. Προθεσµία Εγγραφής Μαθητών: Στο τεστ θα µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι εγγραφέντες (είτε από τις συµµετέχουσες µονάδες είτε µόνοι τους µέσω του κόµβου της οµοσπονδίας) µέχρι την ώρα έναρξης του τεστ, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της διαδικασίας, που θα δηµιουργηθεί από τον ανάδοχο.

γ. Επιτήρηση: Θα υπάρχει επιτήρηση τύπου πανελλαδικών εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή του τεστ.

δ. Ο κάθε υποψήφιος για υποτροφία θα µπορεί να δώσει µια φορά το τεστ, σε ένα φροντιστήριο. Οι υποψήφιοι της Β’ Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν το ένα από τα δύο τεστ της τάξης. Θα µπορούν να εξεταστούν και στο άλλο τεστ αργότερα, αλλά το 2ο τεστ δεν θα υπολογιστεί για την υποτροφία.

ε. Οι ερωτήσεις του τεστ: Στους µαθητές θα δίνονται οι ερωτήσεις του τεστ σε εκτύπωση µε το λογότυπο της ΟΕΦΕ και υδατογράφηµα µε το όνοµα και την περιοχή του φροντιστηρίου, όπως στις υπόλοιπες φάσεις των Επαναληπτικών Θεµάτων.

στ. Έντυπο Απαντήσεων-Κάλυψη Ονόµατος: Για τη διεξαγωγή των ∆ιαγνωστικών Τεστ θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά τα εξής έντυπα:

ζ. Έλεγχος ∆ικαιολογητικών: Ο κάθε υποψήφιος που κερδίζει υποτροφία είναι υποχρεωµένος εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων-υποτροφιών να καταθέσει τα έγγραφα που δικαιολογούν την µοριοδότησή του. Σε αντίθετη περίπτωση αποβάλλεται από τη διαδικασία και η υποτροφία παρέχεται στον επόµενο, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης (στον οποίο δίνεται επίσης χρονικό περιθώριο πέντε εργάσιµων για την υποβολή των δικαιολογητικών) κ.ο.κ. Τα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιµα, σε φάκελο, για έλεγχο από την ΟΕΦΕ σε περίπτωση παραπόνων ή ενστάσεων.

ι. Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Υποτροφιών: Η Ηλεκτρονική Εφαρµογή θα υπολογίζει τα µόρια του κάθε υποψηφίου µε βάση το αποτέλεσµα στο ∆ιαγνωστικό Τεστ και τα Κοινωνικά Κριτήρια, θα κατατάσσει τους υποψηφίους σύµφωνα µε φθίνουσα σειρά µορίων, και θα εµφανίσει τα αποτελέσµατα µέχρι τη ∆ευτέρα 14/9/15 στις 15.00 µ.µ. Στη συνέχεια το φροντιστήριο θα µπορεί να καλέσει τους γονείς µε το µαθητή για µια συζήτηση όπου θα τους ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα, θα γίνεται αξιολόγηση των δυνατοτήτων και θα τους γίνεται πρόταση για την κάλυψη των µαθησιακών αναγκών του µαθητή.

Advertisement
This entry was posted in Home. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s